Leden van verdienste en Ereleden

Lidmaatschap om trots op te zijn

In de nu bijna 94-jarige geschiedenis van onze vereniging zijn er natuurlijk altijd leden die vanwege hun bijzondere verdiensten voor de club een aparte status innemen. Binnen K&G hebben we dan ook leden van verdienste en ereleden, sommige helaas overleden en andere nog dagelijks actief voor de club als vrijwilliger of als spelend lid.

Bij K&G kan je erelid of lid van verdienste worden als je over een langere periode van grote waarde bent geweest als spelend lid of als vrijwilliger en als je over een lange periode actief lid bent. Actief lid kan zijn spelend op een instrument of nog actief bezig zijn met allerhande vrijwilligerswerk. Je wordt dus niet zomaar voorgedragen voor erelid of lid van verdienste, je moet er wel iets voor gedaan hebben en/of nog voor doen.

Onderstaande (oud)leden hebben hun bijzondere lidmaatschap dus niet voor niets gekregen maar hebben het dik verdiend.

Henk van den Broek

Erelid sinds 1939

Op 6 juni 1934 aanvaarde Henk van den Broek de functie van voorzitter van K&G die hij, met een korte onderbreking, zou vervullen tot januari 1950. Henk van den Broek was één van de mensen die na de oorlog K&G weer uit zijn oorlogsslaap wist op te heffen en voorzitter in de tijd dat K&G van mondorgelclub een tamboer- en pijperkorps werd.

Begin 1950 ziet Henk van den Broek zich genoodzaakt K&G te verlaten. Hij is het eerste erelid binnen onze vereniging.

Henk van den Broek is op 2 februari 1985 overleden.

Henk v.d. Broek
Lid van verdienste Ir. M. C. de Jong

Ir. M.C. de Jong

Lid van verdienste sinds 1982

Van mei 1954 tot mei 1981 was de heer Ir. M.C. de Jong beschermheer van K&G en in die hoedanigheid heeft de heer de Jong het bestuur met raad en daad terzijde gestaan.

De voormalige President-directeur van de vroegere Koninklijke Nederlandse Grofsmederij aan de Zuidsingel en de voormalige Kettingfabriek op het Waardeiland heeft in al die jaren maar eenmaal als beschermheer hoeven optreden en dat was in 1954 geweest toen hem gevraagd werd borg te staan voor een bedrag van 2000 gulden voor aanschaf van instrumenten voor Jong K&G.

De heer de Jong is in 1989 overleden.

Frits Kamphues

Erelid sinds 14 december 1996

Was lid van oktober 1949 tot 24 november 2002. In de tamboer- en pijpertijd was Frits één van de eerste vier hoornblazers en in het K&G kamp was hij jarenlang te vinden als kantinebaas. Met de S&MB ging hij altijd mee als busbarman en maakte vele jaren deel uit van de materiaalploeg. Hij was één van de stille werkers op de achtergrond die voor een vereniging van onschatbare waarde zijn.

Frits is op 24 november 2002 op 78-jarige leeftijd overleden.

Frits Kamphues
Bart Viele sr.

Bart Viele sr.

Lid van verdienste sinds 1998

Is lid geweest van 1 januari 1955 tot 22 september 1998. In die jaren heeft Bart meerdere functies bekleed binnen K&G waaronder vaandeldrager, wijkpenningmeester, bestuurslid en kantinebeheerder.

Als wijkpenningmeester haalde hij jaren achtereen contributie en donaties op bij leden en donateurs en als kantinebeheerder heeft hij 17 jaar lang samen met zijn vrouw Alie in het voormalige clubgebouw aan de Oosterstraat achter de bar gestaan, 6 dagen in de week. Menig K&G’er is bij opa en oma Viele aan de bar geweest voor een drankje of een snack.

Op 22 september 1998 is Bart Viele sr. overleden.

Aad van Biemen

Erelid sinds 12 december 1998

Sinds 26 november 1948 is Aad lid van K&G en daarmee is hij ook het lid met de meeste dienstjaren en het eerste lid binnen K&G die gehuldigd werd vanwege 50, 60, 65 en 70 jaar lidmaatschap. Op 29 april 1997 werd Aad geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontving hij het bijbehorende lintje.

Aad is in de ruim 70 jaar die hij bij K&G rondloopt spelend lid geweest bij het Drum-, Pijper- en Trompetterkorps en bij de Stageband op o.a. hoorn en trombone, was in de jaren 60 bestuurslid materiaal, jarenlang HO (Hoofd Officier) in de K&G kampen en tot op hoge leeftijd actief in de materiaal- en onderhoudsploeg. Hij had o.a. vrijwel dagelijks de leiding over het opknap- en inrichtingsproces van de Munnikenstraatschool waar K&G in 1970 gebruik van mocht gaan maken.

Sinds 1982 zorgde Aad er voor dat K&G diverse LP’s en CD’s op kon nemen in de collegezaal van het Gorlaeuslaboratoria.

Aad van Biemen
Cees de la Rie

Cees de la Rie

Erelid sinds 19 april 2001

Is lid sinds 1 november 1950. Het feit dat Cees, op het moment dat hij erelid werd, in dat jaar 50 jaar lid was van K&G was op zich al bijzonder, maar dat hij nog steeds actief muzikant was maakte het uniek in de historie van K&G. Cees speelde op diverse instrumenten waaronder ventieltrombone, bariton en altsax.

Cees heeft zich jarenlang beziggehouden met het archief van de vereniging en maakte tot op hoge leeftijd deel uit van de onderhoudsploeg. Cees de la Rie is inmiddels meer dan 70 jaar lid van de vereniging.

Ben Horsman

Erelid sinds 2002

Is lid sinds 1 januari 1952 en is nu nog steeds actief als spelend lid bij K&G 3. Naast al meer dan 65 jaar trompet spelen bij K&G is hij actief geweest in diverse commissies, is bestuurslid geweest voor K&G 3 en is tot op heden wekelijks in het clubgebouw te vinden voor onderhoudswerkzaamheden. Ben is het derde lid wat al meer dan 70 jaar lid is.

Ben Horsman
Henk Henzen

Henk Henzen

Erelid sinds 1 oktober 2003

Was lid van 1947 t/m 1982 en na een periode als donateur van K&G werd hij in 2003 weer lid van onze vereniging. Henk speelde nog bij de mondorgelclub “Kunst en Genot” en was de eerste concerttamboer bij K&G. Na zijn lidmaatschap was hij adviseur van K&G, verzorgde hij vanaf de start van het clubblad “K&G Klanken” enkele jaren de eindredactie en schreef de jubileumboeken “Een halve eeuw K en G” (1978), “Tijden Veranderen” (1998) en “Leids Lef” (2003).

In 1989 wordt Henk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

 

Koos Moenen

Erelid sinds 24 maart 2004

Is van 1 maart 1982 tot 22 augustus 2014 lid geweest van K&G. Koos vervulde 17 jaar lang de functie van bestuurslid materiaal en was eigenlijk altijd bij K&G te vinden. Jarenlang zamelde hij oudpapier in en dat deed hij merendeels op de fiets, in weer en wind. Meer dan € 120.000 leverde zijn inspanningen op en mede daarom werd hij op 29 april 2000 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op 22 augustus 2014 is Koos op 80-jarige leeftijd overleden.

Koos Moenen
Henk Koelewijn

Henk Koelewijn

Erelid sinds 2004

Is van 14 maart 1954 tot 24 september 2018 lid geweest van K&G. Henk speelde binnen K&G pijperfluit, slagwerk (grote trom) en baritonsaxofoon en is nog enige tijd tamboer-maître geweest. Hij was meerdere jaren HO (Hoofd Officier) in het K&G kamp, is bestuurslid materiaal geweest en heeft jarenlang onderdeel uitgemaakt van de materiaalploeg.

Op 24 september 2018 is Henk op 74-jarige leeftijd overleden.

Bram Truijers

Erelid sinds 3 oktober 2007

Is lid sinds 1 januari 1952 met een onderbreking van 1996 tot 2005. Bram heeft jarenlang als muzikant gespeeld op hoorn, sousafoon (was samen met Rinus Fontein de eerste binnen K&G op sous), trombone en bariton, was bestuurslid voor Jong K&G, voorzitter van K&G, was in de K&G kampen kok en KC (Kamp Commandant), heeft veel werk verricht in de evenementencommissie, de barcommissie en maakte vele jaren onderdeel uit van de onderhoudsploeg.

Bram Truijers

Rinus Fontein

Erelid sinds 2010

Is lid sinds 1 maart 1960 en is nog steeds actief als spelend lid bij K&G 3. Speelde jarenlang trompet, heeft daarna op bariton gespeeld en sinds hij bij K&G 3 zit is hij weer actief op trompet en speelt daarnaast ook nog in het orkest van het Leger des Heils in Leiden.

Rinus is inmiddels ruim 60 jaar lid van onze vereniging.

Rik Boelee

Erelid sinds 2016

Is lid sinds 1970 en heeft bij Jong K&G, de Show- & Marchingband en K&G 3 op trompet gespeeld. Rik is ongeveer 25 jaar instructeur/choreograaf geweest van Jong K&G, maakte deel uit van de evenementencommissie, is 25 jaar HO geweest in het K&G kamp en is alweer enige jaren choreograaf van de Show- & Marchingband.

Peter Reijken

Peter Reijken

Lid van verdienste sinds 28 oktober 2017

Peter, overgekomen van muziekvereniging “De Burcht”, was meer dan 25 jaar lid van K&G en een begrip binnen de vereniging. Als chauffeur van de materiaalwagen was hij bij ieder optreden van alle orkesten binnen de vereniging aanwezig. Ook hand- en spandiensten binnen en buiten het verenigingsgebouw waren altijd aan Peter besteed. Of het nu ging om het aanbrengen van versieringen voor feesten, helpen bij de diverse verbouwingen door de jaren heen of het traditionele haring en wittebrood op 3 oktober. Peter was er (verkleed en al) bij om zich met al zijn passie voor de vereniging in te zetten.

Op 7 november 2017 is Peter op 70-jarige leeftijd overleden.

Peter Kessels

Lid van verdienste sinds 12 april 2022

Op 1 juni 2013 werd Peter Kessels lid van K&G waardoor hij per die datum werd benoemd tot secretaris van de vereniging. Na een crisis die de vereniging in die jaren doormaakte, moest er door een nieuw bestuur orde op zaken worden gesteld. Al snel bleek hij over uitzonderlijke bestuurlijke kwaliteiten te beschikken. Vanwege een vacature vervulde hij met glans van september 2019 tot en met 12 april 2022 de functie van zowel voorzitter a.i. als secretaris. Hij toonde zich daarmee een gedegen bestuurder en ambassadeur van de vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2022 is Peter Kessels voor zijn inzet benoemd tot Lid van Verdienste.