Reünie-orkest

Eenmaal K&G'er, altijd een K&G'er

In september 2021 is een 4e orkest aan de vereniging toegevoegd: het Reünie-orkest.

Vanuit het bestuur waren er al langere tijd plannen om oud-leden meer bij de vereniging te betrekken, maar het waren Ton Chaudron en Vincent Holverda die het initiatief hebben genomen om dit orkest op te richten. Beide ‘partijen’ vonden elkaar in de oprichting van het Reünie-orkest. Hoofddoel van dit orkest is de sociale binding met oud-leden vast te houden en hen de mogelijkheid te bieden om muzikaal bij de vereniging betrokken te blijven. De schatkamer van het muziekarchief van K&G beschikt immers over prachtige mars- en showmuziek. Als voorwaarde voor deelname aan het Reünie-orkest geldt dat men lid is, of is geweest van K&G.

Het Reünie-orkest repeteert één keer per maand op vrijdagavond en Ronald Horsman is verantwoordelijk voor de instructie. Oud-leden die alleen willen luisteren tijdens de repetities en willen bijkletsen na afloop van de repetitie, zijn ook van harte welkom. Het is natuurlijk niet alleen maar ontspanning, want er wordt binnen onze vereniging ook gestreefd naar het hoogst haalbare en daarmee deelname aan activiteiten binnen de vereniging. Daarbij valt te denken aan jubilea, concerten of WMC try-outs e.d.