K&G UNIVERSITY

“Maak geluid, maak plezier, maak muziek!”

K&G UNIVERSITY

“Maak geluid, maak plezier, maak muziek!”

K&G UNIVERSITY

“Maak geluid, maak plezier, maak muziek!”

K&G University is de muziekopleiding voor jongens van 5 tot 16 jaar. De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij onze jongens al vanaf jonge leeftijd opgeleid worden tot een volwaardig K&G-muzikant. Hierbij staan ‘het beste uit jezelf halen’ en het samen plezier en muziek maken voorop.

De Superkids, het KidsKorps, de individuele lessen, de exercitieklassen en Jong K&G vallen onder de ‘K&G University’. De K&G University bestaat organisatorisch uit de Opleidingscommissie. Deze commissie wordt ondersteund door de ledenwervingscommisie.

Opleidingen

De K&G University heeft voor jongens vanaf 7/8 jaar verschillende opleidingen. Op de volgende instrumenten wordt er lesgegeven:

 • Piccolo
 • Dwarsfluit
 • Trompet
 • Bariton
 • Trombone
 • Saxofoon
 • Trommel

Individuele lessen
Nadat de leerling een keuze van het favoriete instrument heeft gemaakt, krijgt hij twee keer per week les in het clubgebouw van K&G. Een vaste docent geeft de leerling les en helpt hem zijn instrument zo goed mogelijk te beheersen. Het doel is om zo snel en zo goed mogelijk aan beginniveau van Jong K&G te kunnen voldoen zodat de leerling door kan stromen naar Jong K&G.

Exerceren
K&G staat bekend om zijn strakke manier van marcheren, ook wel exerceren genoemd. De K&G orkesten maken marcherend muziek daarom is er een eigen ‘exercitie stijl’ ontwikkeld. De leerlingen leren direct bij de start van de opleiding te exerceren. In eerste instantie wordt dit zonder instrument gedaan waarna de leerlingen ook leren te marcheren met het instrument.

 

SuperKids

Muziek maken bij K&G kan al vanaf 5 jaar. Bij de Superkids ontdekken kinderen op een speelse manier de basis van het muziek maken. Met verschillende instrumenten gaan ze elke week aan de slag, om zo te ontdekken hoe je muziek kan maken en ook hoe je dat met elkaar kan doen. Het samenwerken gaat op een speelse manier, waarbij de muziektechnieken gecombineerd worden met spelletjes. Naast de reguliere K&G instrumenten worden ook speciale materialen gebruikt, zoals boomwhackers, PBones/PTrumpets. Superkids kunnen, zodra ze 7/8 jaar zijn, met hun vriendjes doorstromen naar de K&G University. Ook voor de jongste leden van K&G organiseren wij extra activiteiten zoals de jaarlijkse Sinterklaasviering, film- en spelletjesavonden en nog veel meer!

Superkids is elke zaterdagochtend in het clubgebouw van K&G en de kosten bedragen € 10,- per maand.

 

"MAAK GELUID, MAAK PLEZIER, MAAK MUZIEK!"

Muzieklessen voor jongens vanaf 5 jaar

Ons opleidingsbeleid

Om de jongens op te leiden tot een volwaardig K&G-muzikant heeft de K&G University een gedegen opleidingsplan opgesteld. Dit opleidingsplan is altijd in ontwikkeling en er is veel ruimte voor persoonlijke aanpak/aanpassing. 

Ieder kind is tenslotte anders en leert op zijn eigen tempo. Door de flexibiliteit en helderheid binnen het opleidingsplan weten de leerling, ouders/verzorgers, docenten en instructieleden wat er verwacht wordt en wanneer een leerling klaar is voor doorstroming naar Jong K&G. De gemiddelde opleidingsduur om muzikaal aan het beginniveau van Jong K&G te voldoen bedraagt 1,5 tot 2,5 jaar. De exacte duur van de opleiding hangt af van de vorderingen van de leerling die hij maakt tijdens zijn individuele lessen. Na elk half jaar wordt er een

fase afgesloten met een examen. De leerling laat tijdens dit examen horen en zien wat hij op het instrument heeft geleerd. Aan de hand van de uitslag worden door de docent nieuwe doelen voor het komende half jaar gesteld.

Fases
De opleiding bestaat uit 5 fases, deze worden afgesloten met elk een diploma:

 • Fase A, afsluitend Diploma A
 • Fase B, afsluitend Diploma B
 • Fase C, afsluitend Diploma C
 • Fase D, afsluitend Diploma D
 • Fase Jong K&G, afsluitend muzikant Jong K&G

Elke fase kent zijn eigen aspecten. Zo bestaat het karakter van de eerste fases uit een basisvorming en de laatste fases uit het perfectioneren van de techniek, samenspel en kennis van de te spelen stukken.

Kosten

Bij inschrijving ontvangt de leerling een instrument, een muziekstandaard en lesmateriaal in bruikleen. De contributie bedraagt

€ 29,- per maand en is inclusief alle lessen. De eerste twee maanden is er géén contributie verschuldigd!